Weblinks juni 2019

Hoe Amerika binnen 10 jaar een dictatuur zou kunnen worden (volgens Jared Diamond)

De met de Pulitzerprijs bekroonde auteur en wetenschapper Jared Diamond legt in dit filmpje uit waarom hij denkt dat de Verenigde Staten wel eens zou kunnen veranderen in een dictatuur. Allereerst is Amerika diep verdeeld en zijn de politieke partijen niet meer bereid tot compromissen zoals dit in het verleden wel het geval was, met als gevolg dat er weinig wetgeving tot stand komt, omdat er bijna nergens nog een meerderheid voor te behalen valt. Daarvoor in de plaats bevechten de politieke partijen elkaar met smerige trucs en krijgt het grote geld en het populisme steeds meer ruimte in de Amerikaanse politiek. Een beweging die we ook in Europa terugzien.

Jared haalt het voorbeeld aan van Chili waarin hij in de jaren 70 woonde. Het was in die tijd een van de meest democratische landen in Zuid-Amerika. Doordat de politici op een gegeven moment niet meer tot compromissen konden komen schiep dit ruimte voor Pinochet die vervolgens de macht greep en een schrikbewind ging uitoefenen.

Als antwoord hierop geeft Jared aan dat mensen moeten gaan stemmen en meer bereid moeten zijn om naar elkaar te luisteren. Dit wordt volgens mij steeds lastiger doordat grote bedrijven en vreemde mogendheden steeds meer invloed kunnen uitoefenen op wat mensen te zien en te horen krijgen en zo verkiezingen manipuleren. Daarnaast lijken ook steeds minder politici geremd te zijn in het vertellen van grove onwaarheden en gebruikmaken van politieke stunts om kiezers te winnen. Werken aan overeenstemming en serieuze oplossingen voor het land komen vaker op de tweede plaats.

Vandaag is het toevallig de herdenking van D-day, iedereen is inmiddels bijna vergeten hoe het is om onder een tirannie te leven en we zijn er niet meer op bedacht. Langzaam, maar zeker worden de democratische verworvenheden die we na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd weer afgebroken. We staan erbij en kijken ernaar, net als de kikker in de pan met water die langzaam opgewarmd wordt, hoewel dat verhaal van de kokende kikker ook een broodje aap-verhaal blijkt te zijn.

Vloekende mensen zijn eerlijker volgens wetenschappelijk onderzoek (Stanford University 2016)

Ik ben er niet trots op maar ik heb ook nog wel eens de neiging om krachttermen te gebruiken als dingen niet gaan zoals ze moeten gaan. Uit een onderzoek aan de universiteit van Stanford is gebleken dat mensen die regelmatig grove taal gebruiken eerlijker en oprechter zijn dan mensen die dit niet doen. Hoewel vloeken en schelden over het algemeen niet maatschappelijk aanvaard zijn en vaak geassocieerd worden met asociaal gedrag, is het positieve aspect dat mensen door te schelden meer laten zien van hun ware gevoelens.

Het blijkt ook dat onschuldige verdachten die door de politie verhoord worden meer vloeken en schelden dan verdachten die achteraf schuldig blijken te zijn. Waarschijnlijk moeten zij veel meer nadenken over het verhaal dat ze willen vertellen en willen ze zeker hun ware gevoelens niet laten blijken. Hoewel het ook weer niet zo is dat een persoon die heel veel vloekt per definitie een eerlijk en betrouwbaar persoon is.

Je kunt het onderzoek teruglezen op: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1948550616681055